Om Stebla

Vår vision

Vi samlar den bästa tekniska kompetensen som vi låter växa med våra kunder, samtidigt som det går appliceras på in-house start-ups.

Stebla levererar värde utifrån en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT-konsult- och specialistmarknaden. Vi utför och tillhandahåller konsulter inom systemutveckling, testning, infrastruktur, informationssäkerhet, projektledning, kravhantering och mobila applikationer.

Med en kärna av erfarna konsulter och ett stort nätverk av partners kan vi stötta och driva projekt med kostnadseffektiva lösningar. Vår verksamhet har sin grund i våra värderingar och våra tjänster kommer alltid att präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet.

Komplett leverantör

Grundtanken i Stebla är att tillhandahålla erfarna specialister genom hela värdekedjan. Våra kunder efterfrågar en enklare metod för att köpa in högkvalitativa konsulttjänster utan onödiga dröjsmål. Det sätt som vi vill lösa detta på är genom att vara en fullständig leverantör av tjänster, från drifttekniker till strategiska utvecklare.

Kompetens i fokus

Vi ställer höga krav på kompetens och erfarenhet för att aldrig tvingas göra avkall på den kvalitet som kunden efterfrågar. Genom att ständigt främja kompetensutveckling och utbildning ser vi till att våra konsulter är utrustade med aktuella verktyg och arbetsmetoder. Ett populärt återkommande inslag är de nätverksträffar inom testning och informationssäkerhet som vi ofta står värd för.

Vår Historia

Det krävs förändring för att uppnå förändring. Vi har alltid anpassat oss och förändrats för att nå bästa resultat

 • MARS 2015

  Behovet för en pålitlig partner för e-handlare var stort och det blev självklart att fylla denna luckan. Det var grunden för Stebla.

 • SEPTEMBER 2015

  Större delen av produktionen sköttes med partners runt om i världen, genom outsourcing kunde Stebla ta andel i växande marknad.

 • MAJ 2016

  Tack vare vår goda expertis och effekten av buzz marknadsföring hjälper Stebla nu sina kunder sälja för över 100 miljoner.

 • APRIL 2017

  Vi tar oss an det största projektet åt ett branschledande företag som resulterar att deras avdelning ökar lönsamhet med över 40%. Det leder till ett långsiktigt arbete med denna kund.

 • NOVEMBER 2017

  Stebla ändrar inriktning och numera fokuserar mer på att jobba som IT-konsulter där vi kan hjälpa befintliga och blivande kunder med webb- & systemutveckling.

 • MAJ 2018

  Stebla växer och blir fler. Idag är vi 8 medarbetare som tillsammans utvecklar våra kunders digitala behov.

Vi växer i raketfart


Bli nästa stjärna i ett växande team där varje medarbetare har en viktig roll i cockpiten.

Sök jobb nu