Våra tjänster

Behöver ni utveckla ett nytt system eller vidareutveckla ett gammalt?
Vi matchar er uppgift med en utvecklare av rätt kompetensnivå inom rätt område.

Systemutveckling

Med flera år av erfarenhet inom webbutveckling har vi utvecklare med kompetens inom flera programmeringsspråk och ramverk som gör det möjligt för din webbapplikation att nå sin fulla potential.

stebla_code.py
import spacy.en
from spacy.symbols import VERB, nsubj, dobj

def find_acquisitions(nlp, text, buy_words):
  doc = nlp(text)
  for ent in doc.ents:
    ent.merge(ent.root.tag_, ent.text, ent.label_)
  buy_words = set(nlp.vocab.strings[w] for w in buy_words)
  

Webbutveckling

Med flera år av erfarenhet inom webbutveckling har vi utvecklare med kompetens inom flera programmeringsspråk och ramverk som gör det möjligt för din webbapplikation att nå sin fulla potential.

Apputveckling

Oavsett om du är en startup och vill bygga från scratch eller ett etablerat företag som vill förbättra ert affärsflöde och skapa fler affärer, hjälper vi er med mobilapp. Våra utvecklare har kompetens för mobilapplikationer för både iOS och Android, vilket innebär att ni kan nå över 3 miljarder användare.

Image
 • Light

 • iOS

 • Skewed

 • Flat

UX /UI

Vi skapar design som är både snäll mot ögat samt funktionell och säljande. All design vi skapar är väl planerad för att leda besökaren till platsen de är menade att hitta på er applikation.